-

Biuro

Biuro PZMWiNW:

Paweł Szabelewski Sekretarz Generalny
Jerzy Kalinowski Dyrektor Biura, Dyrektor ds. Sportu Motorowodnego
Aldona Kaczorek Kierownik ds. Szkolenia (patenty i licencje)
Aneta Politowska Specjalista ds. Szkolenia (patenty i licencje)
Anita Koźlicka Starszy Specjalista (rejestracja łodzi)
Barbara Tomasini Główna Księgowa
Adrian Skubis Doradca Zarządu ds. Komunikacji
Martyna Jabłońska Referent (obsługa biura)
Magdalena Czerwińska Referent (obsługa biura)
background